menu

Bazujące na GIS systemy zarządzania majątkiem dla przedsiębiorstw sieciowych.

gxNET.EC

przedsiębiorstwa energetyki cieplnej więcej>>

gxNET.WK

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnej więcej>>

Systemy utrzymania ruchu

gxAparatura

rejestr, przeglądy koszty aparatury medycznejwięcej>>

gxWork

urządzenia i sprzęt, zarządzanie pracami i budynkamiwięcej>>

gxTransport

zarządzanie pojazdamiwięcej>>

gxIT

ewidencja sprzętu ITwięcej>>

gxPlan

bazujący na GIS komponent lokalizacji urządzeń i wyposażenia budynków i nieruchomościwięcej>>

Dane Kontaktowe

GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26 02-495 War­sza­wa

e-mail:

ga­xa­m@ga­xam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337