en/pl
menu

gxPlan jest rozszerzeniem oprogramowania GAXAM w zakresie zarządzania majątkiem szpitala z wykorzystaniem danych przestrzennych (mapa cyfrowa). Rozszerzenie jest pozwala na lokalizację przestrzenną poszczególnych składników majątku szpitala w powiązaniu z systemami:

 • gxAparatura – zarządzanie aparaturą medyczną.
 • gxWork – zarządzanie sprzętem niemedycznych oraz pracami na obiekcie
 • gxIT – zarządzanie sprzętem komputerowym oraz licencjami

Podstawę rozwiązania stanowi osadzona w aplikacji mapa cyfrowa, która odzwierciedla poszczególne elementy w układzie warstwowym:

 • Budynki z podziałem na kondygnacje
 • Pomieszczenia
 • Elementy pomieszczeń (np. instalacje itp.)
 • Działki
 • Elementy sytuacyjne – chodniki, trawniki, drzewa etc

Użytkownik w środowisku przyjaznego graficznego interfejsu może dowolnie nawigować na mapie (powiększanie, pomniejszanie, wyszukiwanie) z możliwością dostępu do danych opisowych każdego elementu na mapie.

Okno mapy w gxPlan.
Pojedyncze kliknięcie pozwala również dotrzeć do danych zaewidencjonowanych w danym pomieszczeniu (aparaty medyczne, sprzęt niemedyczny lub sprzęt komputerowy).

Funkcjonalności:
 • Pełną integrację pomiędzy częścią ewidencyjną (tabelaryczną), a prezentacją graficzną lokalizacji obiektów w środowisku tej samej aplikacji.
 • Wyszukiwanie przestrzenne poprzez wskazanie lub zaznaczenie na mapie lub planie wielu obiektów (np. pomieszczeń) i przejście do związanych z nimi aparatów, urządzeń niemedycznych lub sprzętu IT.
 • Ustalanie parametrów technicznych (np. wymiary drzwi lub okien) oraz przebiegi instalacji natynkowych lub podtynkowych (analiza kolizji lub lokalizacji awarii instalacji).
 • Ewidencja przebiegu kluczowych elementów uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazownicza etc.)
Pomiar ściany budynku szpitala na tle ortofotomapy w gxPlan
 • Szybkie wyszukiwanie pomieszczeń na podstawie nazw, numerów itp. i tym samym związanych z nimi obiektów.
 • Interaktywny (wskaźnik myszy) pomiar odległości i powierzchni na mapie.
 • Możliwości prezentacji danych na tle ogólnie dostępnych danych geometrycznych (np. ortofotomapa, ewidencja gruntów i budynków).
 • Samodzielna aktualizacja danych geometrycznych (zmiana układu ścian, organizacji ruchu itp.)
Dostęp do ewidencji aparatury medycznej z poziomu mapy w gxPlan.

Dane Kontaktowe

GAXAM sp. z o.o.
ul. S. Wojciechowskiego 52 lok.26 02-495 Warszawa

e-mail:

gaxam@gaxam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337