menu

Esri Inc, to największy na świecie dostawca rozwiązań GIS. Obecnie rozwijana linia produktów ArcGIS, obejmuje narzędzia wypełniające wszystkie obszary funkcjonalne oprogramowania GIS w kategoriach:

  • Server
  • Desktop
  • Mobile
  • Cloud

Oprogramowanie tej firmy jest zaawansowanym i stabilnym środowiskiem GIS o światowej renomie, które wytycza kierunki rozwoju dostarczanych przez nas rozwiązań.

Aplikacja GAXAM korzystają z elementów technologii Esri oraz wiedzy nabytej w trakcie zrealizowanych wdrożeń i certyfikowanych szkoleń. Firma GAXAM bierze udział w programie partnerskim Esri Inc. od 2011 roku.

Dane Kontaktowe

GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26 02-495 War­sza­wa

e-mail:

ga­xa­m@ga­xam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337