en/pl
menu

gxNET.WK – jest autorskim rozwiązaniem oprogramowania GAXAM w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z wykorzystaniem technologii GIS (ang. Geographic Information Systems).

Aplikacja pozwala na lokalizację przestrzenną poszczególnych składników majątku w powiązaniu z systemami GAXAM oraz integracją z innymi systemami.

W środowisku aplikacji realizowane są następujące funkcjonalności:
 • ewidencja obiektów sieci oraz wyposażenia z poziomu systemu GIS
 • dostęp mobilny (tablety, smartfony)
 • dostęp do danych poprzez przyjazny interfejs mapy sieci w przeglądarce oraz z poziomu tabelarycznych wykazów obiektów na nielimitowanej liczbie stanowisk
 • konfigurowalny zestaw filtrów (wyszukiwanie po adresie, numerze działki, numerze obiektu itp.) oraz wyszukiwanie przestrzenne poprzez zaznaczenie na mapie
 • interaktywny pomiar odległości, pola powierzchni i położenia obiektów na mapie
 • obsługa zgłoszeń i awarii z wbudowanym systemem raportowania i śledzenia postępów prac
 • obsługa dokumentacji przyłączeniowej
 • obsługa dokumentacji projektowej
 • obsługa załączników do obiektów (zdjęcia z awarii, schematy, szkice terenowe itp.)
załącznik węzła wodociągowego.
 • ewidencja umów na korzystanie z kanalizacji deszczowej i określanie wielkości powierzchni utwardzonych (kataster deszczowy)
 • ewidencja i planowanie przeglądów obiektów sieci
 • kompletny proces obsługi dokumentacji przyłączeniowej połączony z lokalizacją przyłączanych obiektów na mapie
 • hydranty w wybranym zakresie.
 • analiza awarii i scenariuszy planowanych wyłączeń i oraz ich skutków ekonomicznych
 • integracja z systemami
  • biling
  • finanse i księgowość (Unisoft, Komadres, Egeria, Wodnik)
  • monitoring sieci (systemy SCADA)
  • model hydrauliczny - standardy EPANET i MikeUrban™.

Dane Kontaktowe

GAXAM sp. z o.o.
ul. S. Wojciechowskiego 52 lok.26 02-495 War­sza­wa

e-mail:

ga­xa­m@ga­xam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337