Gaxam

skalowalne rozwiązania informatyczne
dla szpitali oraz przedsiębiorstw

zarządzanie infrastrukturą
w szpitalach, klinikach
i przychodniach

oprogramowanie
do zarządzania aparaturą medyczną

nadzór nad sprzętem IT
i licencjami
w szpitalu lub firmie

system klasy CMMS
wspomagający zarzadzanie
pracami i awariami  w budynkach szpitalnych

Gaxam jest producentem i dostawcą profesjonalnych i skalowalnych rozwiązań informatycznych dla szpitali oraz przedsiębiorstw. Nasza szeroka wiedza oraz doświadczenie pozwalają oferować naszym klientom oprogramowanie najwyższej jakości, idealnie dostosowane do ich potrzeb. Zapewniamy pełne usługi związane z wdrożeniem naszych systemów, integracją oraz serwisem. Nowoczesne technologie i architektura – m.in. dostęp przez przeglądarkę WWW – pozwalają na łatwe użytkowanie, skalowalność systemu oraz bezpieczeństwo.

W dniach 21 - 22 marca weźmiemy udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Kierowników Działów Aparatury Medycznej

Zapraszamy na prezentacje naszej firmy około godziny 15:30. Zachęcamy również do odwiedzenia naszego stoiska.

W kwartalniku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ukazał się artykuł na temat pracy i sukcesów Działu Aparatury Medycznej. Kierownikiem Działu jest mgr Grzegorz Olszewski. Szpital korzysta z naszego systemu .
Więcej »

– zarządzanie aparaturą medyczną w szpitalu.

gxAparatura jest profesjonalnym systemem, służącym do zarządzania sprzętem medycznym w instytucjach opieki zdrowotnej - szpitalach, klinikach, przychodniach.

Poprzez skuteczne wspomaganie nadzoru i zarządzania sprzętem, system poprawia bezpieczeństwo pacjentów oraz pozwala kontrolować koszty poniesione na obsługę techniczną. Wspomaga instytucję w wypełnieniu ustawowych wymogów w zakresie używania i utrzymania aparatury medycznej.
Więcej »

– zarządzanie sprzętem komputerowym i licencjami

gxIT jest systemem przeznaczonym dla działów informatyki służącym do pełnienia skutecznego nadzoru nad sprzętem IT i licencjami w szpitalu lub firmie. Umożliwia ewidencję i kontrolę podległego im sprzętu. Pozwala rejestrować wszelkie prace wykonywane przez pracowników jak i firmy serwisowe wraz z dokumentacją kosztów, a także monitorować terminy odnawiania licencji. System posiada także funkcjonalność ewidencjonowania zużycia materiałów eksploatacyjnych (tusze, papier itp.). Pracownikom użytkującym sprzęt pozwala na zgłaszania usterek bezpośrednio w systemie i kontrolę wykonania prac naprawczych.
Więcej »

– zarządzanie awariami i pracami w budynkach szpitalnych.

gxWork jest systemem służącym do wspomagania i nadzoru prac działu technicznego szpitala, związanych z budynkami, instalacjami i urządzeniami podległymi tym służbom. Aplikacja uwzględnia potrzeby i specyfikę szpitala w zakresie utrzymania technicznego infrastruktury.
Więcej »

– zarządzanie umowami w szpitalu.

„gxCRU” jest zaawansowanym systemem do zarządzania umowami szpitala oraz ich treścią.

System zapewnia gromadzenie w centralnym miejscu informacji o umowach oraz przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej. Dzięki zaawansowanym mechanizmom przeszukiwania pełnotekstowego po treści oraz atrybutach umowy, dyrekcja i pracownicy posiadają szybki dostępu do interesujących ich danych oraz do raportowania.
Więcej »

– zarządzanie zakupami i postępowaniami przetargowymi w szpitalach.

jest systemem informatycznym służącym do zarządzania procesem zakupów w jednostkach medycznych, którego głównym celem jest zmniejszenie wydatków poniesionych na kupno materiałów, leków, sprzętu oraz usług.

System pozwala skutecznie nadzorować cały proces zakupu, poczynając od składania wniosków o przeprowadzenie postępowania, poprzez przygotowanie przetargu oraz zebranie ofert, kończąc na wyłonieniu wygranych i rejestracji podpisanych umów.
Więcej »

– zarządzanie awariami i pracami w budynkach szpitalnych.

„gxZarządzenia” jest zaawansowanym systemem do administrowania zarządzeniami.

Moduł pozwala na konfiguracje zarządzeń, udostępnianie ich pracownikom i kontrolę zapoznania się z nimi.
Więcej »

- zarządzanie pojazdami

Dzięki szerokim mechanizmom wyszukiwania i konfiguracji system umożliwia szegółową kontrolę nad zakupem, serwisem, ubezpieczeniami i materiałami eksploatacyjnymi transportu w przystępnej i intuicyjnej formie.
Więcej »

– system obiegu dokumentów

„gxDOC” jest zaawansowanym systemem do zarządzania dokumentami szpitala.

Moduł pozwala zarządzać dokumentami i związaną z nimi korespondencją. System umożliwia definiowanie prac związanych z odpowiednim pismem, przypisanie kontrahentów, punktów poboru i adresów.
Więcej »

– zarządzanie jakością

„gxQM” jest zaawansowanym systemem do zarządzania jakością.

Moduł pozwala na udostępnianie pracownikom procedur dotyczących zarządzania jakością i kontrolę zapoznania się z nimi.
Więcej »

– Integracja z systemem Info-medica

Moduł pozwala na bezpośrednią integrację z systemem Info-Medica. Do integracji wykorzystywane jest połączenie z bazą danych firmy Asseco.

Synchronizacji podlega: wykaz środków trwałych, wykaz kontrahentów, wykaz OPK, wykaz źródeł finansowania, wykaz pracowników i osób odpowiedzialnych za środki trwałe Więcej »