Gaxam

skalowalne rozwiązania informatyczne
dla szpitali oraz przedsiębiorstw

zarządzanie infrastrukturą
w szpitalach, klinikach
i przychodniach

oprogramowanie
do zarządzania aparaturą medyczną

nadzór nad sprzętem IT
i licencjami
w szpitalu lub firmie

system klasy CMMS
wspomagający zarzadzanie
pracami i awariami  w budynkach szpitalnych

Wodociągi i Kanalizacja
- zarządzanie pracami na sieciach wod-kan
ewidencja wodomierzy

ewidencja wodomierzy

Gaxam jest producentem i dostawcą profesjonalnych i skalowalnych rozwiązań informatycznych dla szpitali oraz przedsiębiorstw. Nasza szeroka wiedza oraz doświadczenie pozwalają oferować naszym klientom oprogramowanie najwyższej jakości, idealnie dostosowane do ich potrzeb. Zapewniamy pełne usługi związane z wdrożeniem naszych systemów, integracją oraz serwisem. Nowoczesne technologie i architektura – m.in. dostęp przez przeglądarkę WWW – pozwalają na łatwe użytkowanie, skalowalność systemu oraz bezpieczeństwo.

W dniach 4-6 października odbyły się w Warszawie Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE Hospital, podczas których w pierwszym dniu targów odbyła się prezentacja rozwiązań naszej firmy w zakresie zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą szpitala. Więcej »

W kwartalniku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ukazał się artykuł na temat pracy i sukcesów Działu Aparatury Medycznej. Kierownikiem Działu jest mgr Grzegorz Olszewski. Szpital korzysta z naszego systemu .
Więcej »

– zarządzanie aparaturą medyczną w szpitalu.

gxAparatura jest profesjonalnym systemem, służącym do zarządzania sprzętem medycznym w instytucjach opieki zdrowotnej - szpitalach, klinikach, przychodniach.

Poprzez skuteczne wspomaganie nadzoru i zarządzania sprzętem, system poprawia bezpieczeństwo pacjentów oraz pozwala kontrolować koszty poniesione na obsługę techniczną. Wspomaga instytucję w wypełnieniu ustawowych wymogów w zakresie używania i utrzymania aparatury medycznej.
Więcej »

– zarządzanie sprzętem komputerowym i licencjami

gxKomp jest systemem przeznaczonym dla działów informatyki służącym do pełnienia skutecznego nadzoru nad sprzętem IT i licencjami w szpitalu lub firmie. Umożliwia ewidencję i kontrolę podległego im sprzętu. Pozwala rejestrować wszelkie prace wykonywane przez pracowników jak i firmy serwisowe wraz z dokumentacją kosztów, a także monitorować terminy odnawiania licencji. System posiada także funkcjonalność ewidencjonowania zużycia materiałów eksploatacyjnych (tusze, papier itp.). Pracownikom użytkującym sprzęt pozwala na zgłaszania usterek bezpośrednio w systemie i kontrolę wykonania prac naprawczych.
Więcej »

– zarządzanie awariami i pracami w budynkach szpitalnych.

gxWork jest systemem służącym do wspomagania i nadzoru prac działu technicznego szpitala, związanych z budynkami, instalacjami i urządzeniami podległymi tym służbom. Aplikacja uwzględnia potrzeby i specyfikę szpitala w zakresie utrzymania technicznego infrastruktury.
Więcej »

– zarządzanie umowami w szpitalu.

„Centralny Rejestr Umów” jest zaawansowanym systemem do zarządzania umowami szpitala oraz ich treścią.

System zapewnia gromadzenie w centralnym miejscu informacji o umowach oraz przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej. Dzięki zaawansowanym mechanizmom przeszukiwania pełnotekstowego po treści oraz atrybutach umowy, dyrekcja i pracownicy posiadają szybki dostępu do interesujących ich danych oraz do raportowania.
Więcej »

– Utrzymanie Ruchu

gxWork jest systemem klasy CMMS wspomagającym, szeroko rozumiane utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych.

Umożliwia skupienie w jednym miejscu całej wiedzy o zarządzanych sieciach technologicznych, urządzeniach, maszynach oraz budynkach. Dzięki temu, zapewniony jest szybki dostęp do pełnych informacji technicznych w postaci wykazów, raportów, statystyk i dokumentacji. System wpływa na lepsze zarządzanie sieciami wod-kan, sieciami energetycznych oraz urządzeniami, pomaga zmniejszyć ich awaryjność oraz umożliwia szybką reakcję na pojawiające się problemy.
Więcej »

– zarządzanie zakupami i postępowaniami przetargowymi w szpitalach.

jest systemem informatycznym służącym do zarządzania procesem zakupów w jednostkach medycznych, którego głównym celem jest zmniejszenie wydatków poniesionych na kupno materiałów, leków, sprzętu oraz usług.

System pozwala skutecznie nadzorować cały proces zakupu, poczynając od składania wniosków o przeprowadzenie postępowania, poprzez przygotowanie przetargu oraz zebranie ofert, kończąc na wyłonieniu wygranych i rejestracji podpisanych umów.
Więcej »